Cliqueu en l’imatge per descarrregar l’agenda jove de març

o copiar aquest enllaç:

https://espaisjoves.es/wp-content/uploads/2018/09/AgendaPalma_MARC2021_VERTICAL.pdf