Subvencions per a la realització de projectes i activitats de sensibilització i promoció dels drets humans i el desenvolupament humà

Perespaisjoves 3 mesesabansSense Comentaris

 Des de l’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics vos volem informar que dijous 22 de març s’han publicat al BOIB les 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L’ÀREA D’IGUALTAT, JOVENTUT  I DRETS CÍVICS DE  L’AJUNTAMENT DE PALMA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES I ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I PROMOCIÓ DELS DRETS HUMANS I EL DESENVOLUPAMENT HUMÀ SOSTENIBLE DURANT L’ANY 2018

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà del 23 de març al 21 d’abril (30 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB).

 

Aquestes bases cobriran les activitats realitzades des de l’1 de gener al 31 d’octubre del 2018

L’inici de les actuacions subvencionades pot exercitar-se en el període que les entitats sol·licitants considerin oportú, sempre que comencin entre el dia 1 de gener de 2018 i acabin, com a màxim, el 31 d’octubre de 2018.

 

Justificació

La presentació de la memòria i la documentació exigida efectes de justificar la subvenció s’haurà de realitzar abans del 15 de novembre de 2018.

 

Referents i contacte

Marina Cabrer i Antònia Amengual, tècniques de l’àrea

Centre Flassaders

c/ Ferreria, n10, 4a planta  –  971 228 756  –  marina.cabrer@palma.es  –  immigracio@palma.es

 

Enllaç documentació

https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=110089&tipo=5&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=1999&codMenuPN=1813

Category:
  Subvencions
aquesta entrada ha estat compartit 0 vegades
 000

Deixar un comentari

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà.