Sol·licitud de subvencions per a programes, projectes i activitats en matèria de joventut per a l’any 2017 i per Federacions i Agrupaments d’Entitats Juvenils

Perespaisjoves 12 mesesabansSense Comentaris

Subvencions per a donar suport als programes, als projectes i a les activitats que presentin entitats i associacions legalment constituïdes o agrupacions de persones que adrecin els seus objectius als joves, que es considerin d’utilitat pública o social i d’interès general i que siguin beneficioses per als ciutadans de Palma, dins l’àmbit de les competències de l’Àrea de Igualtat, Joventut i Drets Cívics.

Subvencions per a donar suport a les federacions i agrupaments d’entitats juvenils sense ànim de lucre que actuïn dins l’àmbit juvenil a la ciutat de Palma, per a dur a terme projectes i activitats d’interès general dins la línia de la dinamització, la prevenció i la informació, en un marc ampli d’educació integral de la persona i donant resposta a les necessitats socioculturals dels joves d’entre 14 i 30 anys de Palma, en el termini comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017 i en l’àmbit de les competències de l’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics.

El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals, comptats des de l’endemà que aquestes Bases es publiquin al BOIB.”

https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=70015&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=ca

Category:
  Novetats
aquesta entrada ha estat compartit 0 vegades
 000

Deixar un comentari

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà.