Concurs Microrelats 2016

Perespaisjoves 2 añosabans16Comentaris

CONCURS DE MICRORELATS  “EL CONTROL NO ÉS AMOR”

Del 21 al 27 de novembre de 2016, adreçat a joves d’entre 14 i 30 anys

 

L’Ajuntament de Palma organitza un concurs de microrelats sobre la temàtica “El control no és amor” emmarcat dins les activitats entorn al 25 de novembre dia internacional contra la violència cap a les dones.

 

Hi ha tres categories de participació:

 • Joves de 14 a 17 anys
 • Joves de 18 a 24 anys
 • Joves de 25 a 30 anys

 

Els primers i segons de cada categoria tindran premi. L’extensió màxima dels microrelats serà de 180 caràcters, sense incloure els espais.  Podeu consultar tots els requisits del concurs clicant a BASES DEL CONCURS aquí abaix.

 

BASES I REQUISITS PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS DE

MICRORELATS EN LÍNIA “EL CONTROL NO ÉS AMOR” 2016 DE L’AJUNTAMENT DE PALMA

 

 

 

L’Ajuntament de Palma, en el marc del programa “El control no és amor” corresponent a l’any 2016, organitzat per la Regidoria d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics, convoca un concurs de microrelats amb la finalitat de promoure la participació de la ciutadania jove. Aquest concurs, que durà a terme el Servei de dinamització d’Espais joves, es regeix per les següents bases:

Bases
 1. Els microrelats participants poden tenir una extensió màxima de 180 caràcters sense comptar els espais, poden estar escrits tant en català com en castellà, han de ser originals i inèdits, no poden haver rebut premis a altres concursos i certàmens i s’han d’enviar únicament via Internet a l’adreça de correu electrònic micro@palma.cat, creada específicament per al concurs. Cada participant podrà presentar un microrelat del que haurà de presentar dues còpies, una en format .pdf. i l’altre en format word.

 

 1. En aquesta convocatòria hi poden participar persones joves d’entre 14 i 30 anys (ambdues incloses) empadronades a Palma. Els menors d’edat han d’aportar com a condició imprescindible l’autorització del pare, la mare o el tutor legal (la persona que en tingui la pàtria potestat). Sense aquesta autorització quedaran desqualificats.

 

 1. Els microrelats han de tenir relació amb el tema “El control no és amor”, poden narrar fets i/o històries tant reals com fictícies, i han d’incloure, almanco una vegada, la paraula RESPECTE.

 

 1. Hi ha tres categories de participació:

– joves de 14 a 17 anys

– joves de 18 a 24 anys

– joves de 25 a 30 anys

 

Es comptabilitzarà l’edat dels participants el dia d’inici del període d’enviament dels microrelats.

 

 1. Els microrelats es poden enviar al correu abans esmentat des de les 0.00 h del dia 21 de novembre fins a les 14.00 h del dia 27 de novembre.

 

 1. Els participants han d’incloure al correu electrònic en el qual presenten la seva obra ( en els dos formats abans assenyalats) les següents dades:

– nom i llinatges

– núm. de DNI o document que l’acrediti

– data de naixement

– adreça de correu electrònic

– telèfon de contacte

– autorització del pare, mare o tutor legal, en cas de menors d’edat.

 

Les dades presentades han de ser reals (no s’accepten pseudònims) i si es detecten irregularitats, errors o omissions que dificultin la localització del participant, s’eliminarà del concurs l’obra presentada.

 

 1. El Servei de Dinamització dels Espais joves designarà un jurat que estarà format per tres persones relacionades amb la temàtica del concurs, que seran els encarregats de valorar les obres presentades i designar els sis microrelats guanyadors. El jurat del concurs té la facultat d’interpretar les bases i suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la seva finalitat, i queda facultat per a la resolució de qualsevol cas que no estigui previst. La decisió del jurat és inapel·lable.

 

 1. Hi haurà un premi per a cada un dels sis millors microrelats, primer i segon en cada categoria, que consistiran en la quantitat de 300 € els primers i 200 € els segons. Aquests sis microrelats es podran utilitzar per a realitzar vinils que s’exposaran a diferents edificis públics municipals.

 

L’acceptació dels premis per part dels guanyadors implica expressament l’autorització per a la utilització publicitària del seu nom i imatge, si escau, en relació amb el concurs i es perd la possibilitat de gaudir del premi en cas contrari. Els guanyadors hauran d’aportar un núm. de compte bancari per a fer efectiu el premi aconseguit.

 

 1. Els microrelats premiats es faran públics el dia 30 de novembre als webs dels serveis de Joventut i de l’Ajuntament de Palma. L’organització contactarà amb els/les joves premiats/ades per a comunicar-los el premi i convocar-los/les a l’acte de lliurament. Tots els microrelats acceptats a concurs es publicaran als esmentats webs des del dia 1 de desembre fins que l’Ajuntament ho consideri oportú.

 

 1. L’Ajuntament no acceptarà aquells microrelats que consideri que puguin resultar ofensius, que atemptin contra les normes socials de convivència, que no responguin a uns mínims criteris estètics, que puguin ferir la sensibilitat de la ciutadania o la imatge d’una persona, entitat i/o institució, que siguin de caràcter polític o religiós, que constitueixin una apologia de la violència en qualsevol de les seves manifestacions, que promocionin el consum de drogues, tabac i begudes alcohòliques, els de contingut racista, xenòfob, sexista o contrari als valors democràtics.

 

 1. Els participants responen davant l’Ajuntament de l’autoria del microrelat i assumeixen la plena responsabilitat davant qualsevol reclamació que en aquest sentit pugui efectuar terceres persones, incloses les derivades d’un incompliment de la legislació sobre l’honor, la intimitat, injúries, calúmnies i dret a la imatge o per expressions que es puguin considerar difamatòries o obscenes.

 

12. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i l’autorització expressa a l’Ajuntament per a posar a disposició del públic els microrelats presentats a concurs durant el temps que es consideri oportú, i la reproducció i distribució en qualsevol suport.

 

Category:
  Novetats
aquesta entrada ha estat compartit 0 vegades
 200

16 Comentaris

Deixar un comentari

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà.