El programa de Suport a les Iniciatives Juvenils està guardonat amb el segell “Talento Joven” concedit per INJUVE

Perespaisjoves 4 semanasabansSense Comentaris

En el mes de juny del 2018 el Servei de Dinamització d’Espais Joves de l’Ajuntament de Palma va ser guardonat amb el segell “Talento Joven” concedit per Injuve. Concretament, el programa premiat ha estat el de Suport a les Iniciatives juvenils.

Aquest segell pretén reconèixer i destacar aquells programes que ofereixen als joves possibilitats de desenvolupar el seu talent. D’aquesta manera veiem recompensat el treball dels professionals del servei per donar suport a les iniciatives dels joves de la nostra ciutat.

La modalitat premiada és la relacionada amb la creació artística i cultural que promou programes que impulsen la creació jove, fomentant l’activitat de joves creadors, la promoció i difusió de la seva obra i la seva incorporació a l’àmbit professional.

El programa de Suport a les Iniciatives juvenils del Servei de Dinamització d’Espais Joves treballa amb els joves d’edats compreses entre els 14 i els 30 anys ajudant-los a desenvolupar els seus projectes, ja sigui a nivell individual o grupal.

En aquest sentit, destaquem que durant el darrer any aquest programa de l’Àrea de Joventut ha treballat directament amb uns 300 joves i ha generat impacte sobre uns 1500 més en les diferents accions desenvolupades pels joves amb el suport dels diferents professionals del servei.

Volem fer arribar el nostre agraïment a totes les persones que fan possible a diari la realització d’accions que empoderen els joves creadors per desenvolupar els seus projectes i a l’Injuve pel reconeixement atorgat a través del segell “Talento Joven”.

 

En el mes de junio de 2018, el Servicio de Dinamización de Espacios Jóvenes del Ayuntamiento de Palma fue galardonado con el sello “Talento Joven” concedido por el Injuve. En concreto, el programa premiado ha sido el de Apoyo a las Iniciativas juveniles.

Este sello pretende reconocer y destacar aquellos programas que ofrecen a los jóvenes para desarrollar su talento. De esta manera vemos recompensado el trabajo de los profesionales del servicio de dar apoyo a las iniciativas de los jóvenes de nuestra ciudad.

La modalidad premiada es la relacionada con la creación artística y cultural que promueve aquellos programas que impulsan la creación joven, fomentando la actividad de jóvenes creadores, la promoción y difusión de su obra y su incorporación al ámbito profesional.

El programa de Apoyo a las Iniciativas juveniles del Servicio de Dinamización de Espacios Jóvenes trabaja con jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 30 años ayudándolos a desarrollar sus proyectos, tanto a nivel individual como grupal.

En este sentido destacamos que durante el último año, este programa del Área de Juventud ha trabajado directamente con unos 300 jóvenes y ha generado impacto sobre unos 1500 más en las diferentes acciones desarrolladas por los jóvenes con el apoyo de los diferentes profesionales del servicio.

Queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a todas las personas que hacen posible a diario la realización de acciones que empoderan a los jóvenes creadores para desarrollar sus proyectos y al Injuve por el reconocimiento otorgado a través del sello “Talento Joven”.

Category:
  Notícies Espais Joves
aquesta entrada ha estat compartit 0 vegades
 000

Deixar un comentari

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà.