Tips pel manteniment de l’equip d’assaig

Descripció/detalls

Aquest taller està adreçat a aprendre pautes bàsiques per un bon ús i manteniment de l’equip de música i so. Ens centrarem sobretot en els amplificadors i cablejat.

Gràcies per compartir

Check-In Attendees
Tips pel manteniment de l’equip d’assaig
|||::