Descripció/detalls

Durant aquest tast es treballarà el monòleg adaptat a cada participant. S’aprendràn tècniques que ens ajudin a memoritzar el text i a interpretar-lo emprant el millor llenguatge verbal i no verbal. T’animes?

Gràcies per compartir

Check-In Attendees
Taller de direcció i actuació davant la càmara
|||::