Rol de taula: Star Wars

Descripció/detalls

Aquest joc s´inpirarà en el llibre de rol d´Star Wars (sistema d6) Es jugarà a partir del llibre bàsic de rol existent, on els jugadors/es interpretaran diversos papers protagonistes guiats per un “master” o director de joc.

IMPARTEIX

Qíahn

Gràcies per compartir

Check-In Attendees
Rol de taula: Star Wars
|||::