Process Painting

Descripció/detalls

L’art procesual o art en procés (en anglès, Process art) és un moviment artístic així com un sentiment creatiu i un punt de vista sobre el món on el producte final de l’art i l’artesania, l’objecte d’art, no és el centre d’atenció principal. El «procés» en l’art procesual es refereix al procés de la formació d’art: la cerca, classificació, recopilació, associació i estampat. L’art procesual està preocupat amb el fer real; l’art com un ritu, ritual i performance. L’art procesual sovint implica una motivació inherent, racional i intencional. Per tant, l’art es veu com un viatge creatiu o procés, més que com el producte acabat.

Gràcies per compartir

Check-In Attendees
Process Painting
|||::