El taller està adreçat a conèixer les pautes bàsiques per composar o millorar un tema propi

Gràcies per compartir

Check-In Attendees
PAUTES PER A LA COMPOSICIÓ D’UNA CANÇÓ
|||::