Linografia

Descripció/detalls

La impressió és l’acció i efecte de deixar una marca o empremta sobre alguna cosa. El suport de la impressió és habitualment el paper però també poden ser impresos altres materials com plàstics, teixits (estampat), etc. En aquest tast veurem la impressió amb planxes de linòleum

Gràcies per compartir

Check-In Attendees
Linografia
|||::