Grup Obert de Costura

Descripció/detalls

Amb la finalitat de fomentar un espai de trobada i de la pràctica de la costura, tots els divendres a l’Espai Jove Llevant hi ha un espai reservat per aprendre entre tots.

Gràcies per compartir

Check-In Attendees
Grup Obert de Costura
|||::