En aquest tast podem conèixer les tècniques bàsiques per a realitzar fotografies amb qualitat

Gràcies per compartir

Check-In Attendees
FOTOGRAFIA
|||::