Creació d´un videojoc: Space Invaders

Descripció/detalls

En aquest taller els participants aprendran a crear un videojoc fent servir un o diferents programes per dissenyar-lo. S´ensenyaran els comandaments necessaris per crear un senzill videojoc en una tarda.

Gràcies per compartir

Check-In Attendees
Creació dun videojoc: Space Invaders
|||::