Taller per aprendre a estructurar un programa de ràdio, tant els continguts com els aspectes més tècnics.

Gràcies per compartir

Check-In Attendees
COM CREAR UNA ESCALETA PER UN PROGRAMA DE RADIO
|||::