ELS ESPAIS JOVES

 

 

ADRECES I HORARI:

Espai jove Llevant:  c/ Pere d’Alcàntara Penya, 10. Pere Garau Tel. 971 225 900 Ext 3751

Espai jove Tramuntana: c/ de Felip II, 19. Camp Redó Tel. 971 225 900 Ext 7846

Espai jove Migjorn:  c/de Pere Ripoll i Palou, 24. Rafal Vell Tel. 971 225 900 Ext 3819

Espai jove Litoral: c/ de Diego Zaforteza, 7 B, baixos. L’Arenal Tel. 971 225 900 Ext 3847

Espai jove Ciutat Antiga*: Sant Pere 14 A, baixos.  Tel.  971 225 900 Ext 3835

horari espais joves

 

 

 

 

 

 

 

Espai Jove Tramuntana

espais joves
 1

Espai Jove Migjorn

espais joves
 2

Espai Jove Litoral

espais joves
 1

Espai jove Llevant

espais joves
 1