626 455 215 (Joan Miquel)
Imatge, fotografia, video, muntatges audiovisuals, poesia, narració…

Older eventsNext events