El concurs

El concurs

Es tracta d’elaborar un “Instarelat”, combinant una fotografia i un relat breu relacionat amb aquesta. En total s’hauran de realitzar 4 fotografies i escriure els relats breus relacionats amb aquestes, formant una història literària i visual. Per a aquest concurs es faran servir les xarxes socials Facebook i Instagram.

Destinataris

Destinataris

Joves de 14 a 30 anys, tant de manera individual com en grup.

 

*Premi igual o similar

Bases

El titular de la present promoció és el Servei dels Espais Joves de l’Ajuntament de Palma, amb la finalitat de dur a terme un Concurs Creatiu semi presencial, basat en el concepte #InstaRelats entre els joves de Palma, a través de les Xarxes Socials Instagram i Facebook, a la que podran participar totes les persones físiques que compleixin les condicions establertes en aquestes bases.


CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:

1. Al concurs poden participar joves de 14 a 30 anys (ambdós inclosos)

2. Es pot participar en les següents modalitats:

  • Individual
  • Grupal, fins a 3 membres cada grup,

Únicament es pot participar amb un grup i en una de les modalitats. Cada grup haurà d’aportar un nom identificatiu.

3. Cada persona (en cas de que es participi individualment), o grup, ha de facilitar un perfil d’Instagram i un altre de Facebook, respectant els termes i condicions de cada una d’aquestes xarxes: Termes i condicions de Facebook, Termes i condicions d’Instagram que és el que es farà servir durant el concurs.

4. Els participants hauran de complir amb els següents requisits:

5. Els grups hauran de presentar el full d’inscripció degudament emplenat entre el 16 de Desembre i el 13 de Gener (ambdós inclosos), aquest full estarà disponible a la web dels Espais Joves (aquesta mateixa web, al següent formulari), també es podrà recollir en format físic als diferents Espais Joves de l’Ajuntament de Palma.

6. Un cop l’organització verifiqui la inscripció i que es compleixen els requisits, se’ls atorgarà un codi de participació i se’ls confirmarà aquesta mitjançant correu electrònic. A més a més, dia 14 de Gener es publicarà un llistat amb els noms identificatius dels grups inscrits amb el seu corresponent codi de participació.

 


DATA, HORARI I ESPAI DE TROBADA DEL CONCURS:

1. Tots els participants s’hauran de presentar dia 16 de gener de 2016 a les 10.30h a la Plaça de Cort (devora l’Olivera) on s’informarà de les instruccions del concurs. Un cop allà s’hauran d’identificar a l’equip organitzadora de l’activitat.

2. El concurs finalitzarà el mateix dia a les 13:30h.

3. L’organització farà entrega d’un díptic amb instruccions a seguir pel desenvolupament correcte del concurs. Tot i així, l’equip explicarà als assistents la normativa general.

 


FUNCIONAMENT I PREMIS:

1. El concurs integra tres conceptes: fotografia, literatura i creativitat, i està basat en el concepte d’ InstaRelat de la periodista Mar Abad.

2. Un #InstaRelat és la unió d’una fotografia i un relat breu relacionat amb la fotografia. L’objectiu d’aquest concurs és elaborar un #InstaRelat compost per, 4 fotografies amb els seus corresponents 4 texts, entrellaçats entre sí. És a dir, crear una historia literària i a la vegada fotogràfica basada en 4 #InstaRelats.

3. Només els #InstaRelats que compleixin amb les instruccions que es donaran als participants a la concentració (16 a les 10:30 a la Plaça de Cort), podran optar als premis del concurs.

4. Hi ha una categoria de premi: Millor #InstaRelat: El premi serà una càmera càmera digital compacta, amb connectivitat Wi-Fi integrada, per a cada membre del grup.

5. Entre dia 21 i el 28 de Gener Es podrà procedir a la votació dels InstaRelats através d’un sistema de votació online. Dia 21 es publicarà el link per a la votació a la web dels Espais Joves i a les XX.SS.

6. Dia 2 de Febrer, un jurat professional seleccionarà el millor InstaRelat entre els tres més votats a través de Facebook.

7. El jurat està format per: – Professionals del sector – Un membre de la Regidoria de Joventut – Un membre de l’equip d’Espais Joves

8. Alguns dels criteris que seran valorats pel jurat són: La creativitat, l’expressió fotogràfica i literària, la plasmació del “concepte clau” que es donarà a les instruccions dels participants, la cura de les errades ortogràfiques i tipogràfiques.

9. Un cop es tingui la valoració del jurat, es comunicarà als guanyadors mitjançant correu electrònic. A més a més, el mateix dia es publicarà al blog, la llista de guanyadors: nom identificatiu guanyador i premi.

10. Dia 12 de Febrer, a les 19:30h a l’Espai Llevant, es durà a terme una trobada del participants i lliurament de premis.

11. En cas d’impossibilitat per poder contactar amb els guanyadors en el termini de 3 dies, l’organització quedarà exempta de qualsevol responsabilitat i podrà elegir a un altre guanyador/a.


CONDICIONS GENERALS

1. Las fotografies i/o textos que incompleixin les bases establertes, o que encara complint-les vulnerin els drets personals, o puguin resultar ofensives-discriminatòries, seran desqualificades.

2. De la mateixa manera, l’Ajuntament de Palma es reserva el dret de desqualificar les fotografies que consideri inoportunes baix el seu propi criteri.

3. L’organització, a més, es reserva el dret de denunciar i demanar l’eliminació de la fotografia si aquesta vulnera drets personals o resulta ofensiva i/o discriminatòria.

4. Els concursants cedeixen els drets d’imatge de les seves fotografies per a que l’Ajuntament de Palma, pugui emprar-les en qualsevol dels seus canals de comunicació i publicació que sigui necessari.

5. L’acceptació del premi per part dels guanyadors suposa donar el consentiment a l’organització per utilitzar amb finalitats publicitàries el nom i imatge en propers concursos.

6. La participació d’aquest concurs suposa l’acceptació de les presents bases i instruccions, així com la submissió expressa de les decisions interpretatives que des de les mateixes afecti l’Ajuntament de Palma.


PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1.Els participants accepten, mitjançant la seva participació al concurs, que els continguts i comentaris que es publiquin a les xarxes emprades, puguin esser compartits amb altres usuaris i mitjans

2. La participació a un concurs d’aquesta natura suposa l’acceptació dels termes i condicions d’ús de les xarxes socials emprades.


RESPONSABILITATS

1. L’Ajuntament de Palma es reserva el dret d’anul·lar qualsevol participació o a qualsevol participant, si es tenen sospites d’una manipulació incorrecta de les dades o del concurs.

2. L’Ajuntament de Palma es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació en el concurs i en general en la promoció de qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits a les presents bases i termes de participació o contravingui les normes o finalitat del concurs.

3. L’Ajuntament de Palma no es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades per problemes de correu electrònic i/o pel mal funcionament de Instagram, Facebook o Internet.

4. L’Ajuntament de Palma exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, malgrat les mesures de seguretat adoptades, poguessin derivar-se de la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari a qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

5. Igualment, l’organització exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin esdevenir de l’ús indegut, manipulació o mutilació que usuaris o tercers no autoritzats poguessin realitzar respecte del contingut generat de la present pàgina, així com de la vulneració dels drets de propietat intel·lectual que pogués produir-se, per falta de compliment de les exigències establertes en aquest concurs.

 

INSCRIPCIÓ ACABADA

La inscripció serà vàlida un cop l’organització verifiqui que es compleixen els requisits i es doni el codi de participació. Aquesta confirmació serà mitjançant correu electrònic. A més dia 15 es publicarà un llistat amb els noms de identificació dels grups inscrits amb el seu corresponent codi de participació.
Categories:
  Concursos, Creació artística
aquesta entrada ha estat compartit 0 vegades
 300

Un Comentari